Open the menu

Verpleegkundige

Mogelijke activiteitengebieden voor verpleegkundigen zijn: basisgezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, voedselhulp, epidemieën, specifieke projecten (aids, tuberculose enz.), alsook het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens. Meestal ben je als verpleegkundige bij AZG ook verantwoordelijk voor het management van een team: organisatie en opleiding van lokaal medisch personeel.

In een ziekenhuis kan je op verschillende diensten ingezet worden: pediatrie, interne geneeskunde, operatiekamer. Je ziet er eveneens op toe dat de regels inzake hygiëne en sterilisatie strikt worden nageleefd en zorgt voor het goede beheer van de apotheek.

Lees "Werken voor AZG: méér dan een beroep!" voor chirurgische teams.

Vereisten

  • Diploma van bachelor in de verpleegkunde (niveau A1)

  • Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een tropische context

  • Specialisatie in spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie, operatiekamer, infectiebeheersing of ziekenhuisbeheer is een troef

  • Relevante beroepservaring

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden