Open the menu

Spoedarts

Als spoedarts ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling spoedgevallen, van de opname tot het ontslag van de patiënt, zoals beschreven in de doelstellingen van het project en in nauwe samenwerking met de andere ziekenhuisafdelingen.

Je verstrekt de best mogelijke medische verzorging aan de patiënt en je bent betrokken bij de triage, de doorstroom van patiënten en de implementatie van protocols.

Je bent tevens verantwoordelijk voor de opleiding van en het toezicht op de lokale medewerkers. De opleidingen bestaan uit zowel theoretische als praktische vorming, met het oog op een vlotte overdracht van de verantwoordelijkheden.

Vereisten

Titel van doctor in de geneeskunde met:

  • Een specialisatie in spoedgeneeskunde (of equivalent diploma), of
  • Minimaal 3 jaar beroepservaring in een spoeddienst

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden