Open the menu

Biomedisch specialist

Je biedt technische ondersteuning bij de selectie, de installatie, het onderhoud of de reparatie van biomedische apparatuur, volgens de normen vastgelegd door AZG en in nauwe samenwerking met het managementteam van de zorginstelling.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de biomedische apparatuur, om de goede werking, doeltreffendheid en efficiëntie ervan te kunnen garanderen. Samen met het managementteam en andere technici zie je erop toe dat de biomedische apparatuur wordt gebruikt in een geschikte omgeving.

Vereisten

  • Technische opleiding (technicus of ingenieur) in biomedische technologie, elektromechanica of elektronica
  • Twee jaar relevante beroepservaring in de zorgsector, bij voorkeur in ziekenhuizen

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden