Syrië

De oorlog in Syrië  duurt al meer dan zeven jaar, en wordt gekenmerkt door brutaal geweld tegen burgerdoelwitten, waaronder ook medische faciliteiten.

Bij het begin van de escalatie in Oost-Ghouta, ondersteunde Artsen Zonder Grenzen 10 medische faciliteiten in Oost-Ghouta op een structurele manier, en was ze steeds actiever geworden in de bevoorrading van andere faciliteiten. Zelfs ziekenhuizen die in al die jaren nooit hulp vroegen aan Artsen Zonder Grenzen, deden dat nu wel en de organisatie heeft bijna alle medische faciliteiten geholpen met medisch materiaal uit haar snel slinkende voorraden in het gebied. Sommige cruciale benodigdheden voor chirurgie waren echter simpelweg onmogelijk nog te leveren. Artsen Zonder Grenzen heeft zelf geen personeel in de ondersteunde ziekenhuizen.

Elders in Syrië heeft Artsen Zonder Grenzen vijf ziekenhuizen en drie mobiele hulpposten. De organisatie heeft ook samenwerkingsverbanden met nog eens vijf andere ziekenhuizen. Daarnaast krijgt een vijftigtal medische faciliteiten in gebieden waar Artsen Zonder Grenzen niet aanwezig kan zijn, structurele ondersteuning. Andere staan we bij met schenkingen op momenten van hoge nood. In deze ondersteunde faciliteiten werkt geen personeel van Artsen Zonder Grenzen.

Artsen Zonder Grenzen werkt niet in gebieden onder controle van de Islamitische Staat, die geen veiligheidsgaranties biedt, en niet in gebieden onder controle van de Syrische regering, die daarvoor, ondanks herhaalde vragen, geen toestemming geeft. Voor haar werk in Syrië gebruikt Artsen Zonder Grenzen geen institutionele financiering.