Open the menu

Jemen

In 2011 eindigden protesten in de belangrijkste steden van Jemen geregeld in gewelddadige botsingen.

Globaal waren de nationale gezondheidsvoorzieningen in staat het toenemend aantal patiënten op te vangen. Artsen Zonder Grenzen ondersteunde de medische staf, vulde tekorten in de voorraden aan en bood ad hoc ondersteuning.

Geweld in het zuiden

Gevechten tussen militante Islamitische oppositiegroepen en regeringsstrijdkrachten in de provincie Abyan in het zuiden van Jemen, begonnen in mei te escaleren. De gezondheidsvoorzieningen werden zwaar beschadigd in het geweld, en het team van Artsen Zonder Grenzen mocht niet naar sommige plaatsen gaan.

In een gezondheidspost in Jaar verstrekte Artsen Zonder Grenzen basis medische zorg en noodhulp, en zette het stabilisatie- en verwijzingssystemen op. Ongeveer 2.000 mensen kregen spoedhulp en meer dan 200 werden verwezen naar een privaat ziekenhuis in Aden, 70 kilometers verder.

In het ziekenhuis van Ad-Dali, ten noordwesten van Aden, ondersteunde Artsen Zonder Grenzen het team in de spoedafdeling, hield ongeveer 4.400 raadplegingen en verwees 120 patiënten naar voorzieningen in Aden.

Artsen Zonder Grenzen zette haar activiteiten verder die het in juni 2010 begonnen was in het districtziekenhuis van Radfan, in de provincie Lahj. Meer dan p.500 patiënten werden opgenomen voor spoedhulp en chirurgen verrichtten meer dan 1.160 operaties. Artsen Zonder Grenzen hielp ook in de apotheek en het laboratorium.

Ongeveer 100.000 mensen werden verdreven door het geweld. Sommigen vonden onderdak bij inwoners van de stad Al-Hoshn, waar het team van Artsen Zonder Grenzen een kliniek ondersteunde. De meeste mensen echter begaven zich naar de stad Aden. In de tweede helft van het jaar hield Artsen Zonder Grenzen ambulante raadplegingen in drie stedelijke klinieken, schonk het medicijnen en leidde medische staf op.

In de hoofdstad Sana’a schonk Artsen Zonder Grenzen medicijnen en medische voorraden aan openbare en private gezondheidsvoorzieningen, , en gaf het bijkomende opleiding voor de aanpak van incidenten met grote aantallen gewonden. Het team beheerde ook een ambulancedienst en verrichtte gedurende twee maanden chirurgie in een privaat gezondheidscentrum.

Activiteiten in noorden

De burgeroorlog in Saada bleef duren, ondanks een overeenkomst voor een staakt-het-vuren in 2010. De omstandigheden werden steeds moeilijker voor de hulporganisaties; en Artsen Zonder Grenzen moest haar activiteiten verminderen.

In september kondigde de Uitvoerende Raad belast met alle humanitaire zaken in Saada nieuwe voorwaarden af voor alle humanitaire en niet-gouvernementele organisaties werkzaam in de provincie. Hierbij was het beëindigen van elke inschatting van medische behoeften en de verplichting om alle stafpersoneel van het ministerie van Volksgezondheid dat samenwerkte met Artsen Zonder Grenzen, te vervangen door personeel voorgesteld door de Uitvoerende Raad.

Na onderzoek van de gevolgen van deze nieuwe voorwaarden op de kwaliteit en het resultaat van haar werk schorste Artsen Zonder Grenzen haar activiteiten in de ziekenhuizen  AlTalh en Razeh, evenals in vijf gezondheidscentra in het gebied.

Al Talh en Razeh zijn de enige voorzieningen buiten Saada die gespecialiseerde zorg verstrekken. Het team van Artsen Zonder Grenzen hield in Al Talh 48.000 ambulante raadplegingen, voerde 459 operaties uit en nam 1.900 patiënten op tijdens de eerste negen maanden van het jaar. In maart en april gaf Artsen Zonder Grenzen ook ondersteuning aan het Al Jamouri ziekenhuis in de stad Saada, en concentreerde zich op het versterken van de pediatrische en voedingsdiensten.

In 2011 was het geweld nog altijd algemeen in de naburige provincie Amran. Artsen Zonder Grenzen werkte in de ziekenhuizen Khameer en Huth en beheerde mobiele klinieken in het omliggende gebied. Het team hield meer dan 40.000 raadplegingen, behandelde ongeveer 1.250 kinderen voor ernstige ondervoeding en assisteerde bij 500 bevallingen. Wegens de toenemende onveiligheid konden de chirurgen slechts gedurende drie maanden van het jaar werken. Niettemin verrichtten zij ongeveer 325 operaties, en teams van Artsen Zonder Grenzen verzorgden meer dan 800 opgenomen patiënten.

Veel inwoners vanJemen die het geweld in Saada ontvluchtten, begaven zich naar het zuiden, naar Al Mazraq in de provincie Hajjah. Artsen Zonder Grenzen verstrekt algemene gezondheidszorg aan de mensen die in de  kampen rond Al Mazraq leven, met bijzondere aandacht voor de behandeling van ondervoede kinderen,  het bijstaan van slachtoffers van seksueel geweld en het ondersteunen van mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Artsen Zonder Grenzen beheert ook het enige ziekenhuis in Al Mazraq, dat gebouwd werd door de Organisatie van de Islamitische Conferentie en de Jemenitische Rode Halve Maan. Er is een spoeddienst en een operatiezaal, en het team biedt basis en gespecialiseerde gezondheidszorg voor ontheemden en voor de plaatselijke gemeenschap. In 2011 hield het team meer dan 30.000 raadplegingen, behandelde meer dan 4.200 patiënten voor spoedgevallen en gaf seksuele en reproductieve gezondheidszorg aan 3.900 mensen. Er werden 270 operaties uitgevoerd, en 2.700 kinderen werden behandeld wegens ernstige ondervoeding.

Artsen Zonder Grenzen werkte voor het eerst in het land in 1994.