Open the menu

Guinee

Artsen Zonder Grenzen heeft de strijd tegen de ebola-epidemie in Guinee voortgezet. We boden hulp in de ebolabehandelingscentra (Ebola Treatment Centers, ETC’s), zorgden ervoor dat de doden veilig begraven werden, deden aan gezondheidspromotie, hielden toezicht op de gemeenschappen en traceerden contacten.

Een jaar na het uitbreken van de epidemie was het duidelijk dat er nieuwe manieren moesten worden gevonden om de ziekte te bestrijden. AZG heeft deelgenomen aan verschillende onderzoeksprojecten, met name aan het uittesten van een vaccin voor medewerkers in de eerstelijnszorg in de hoofdstad Conakry en in de steden Forécariah en Coyah, en voor mensen die met nieuwe bevestigde gevallen in contact waren gekomen. AZG heeft ook een studie omtrent besmetting opgezet om te bepalen welke lichaamsvloeistoffen het besmettelijkst waren en hoe lang de besmetting na genezing nog kon worden overgedragen.

Van januari tot maart hield AZG een spoedinterventieteam klaar dat kon worden ingezet op elke plek waar nieuwe ebolagevallen zouden opduiken om daar zo snel mogelijk de noden te analyseren en de gepaste aanpak voor te stellen. Dat team is twee keer ingezet: in Faranah en in Kissidougou.

Alpha Bangor staat op post in de mannenkleedkamer. Hij controleert of het personeel goed beschermd is tegen ebola. ©Sam Phelps/AZg
Alpha Bangor staat op post in de mannenkleedkamer. Hij controleert of het personeel goed beschermd is tegen ebola. © Sam Phelps/AZG

In april werd het ebolabehandelingscentrum (ETC) van Guéckédou gesloten en het transitcentrum van het Ministerie van Volksgezondheid in Forécariah (opgericht met hulp van AZG) werd door het Franse Rode Kruis omgevormd tot een ETC.

In juli heeft AZG nieuwe ETC’s geopend in Nongo, een wijk van Conakry, en in de stad Boké. De activiteiten van het ziekenhuis van Donka werden overgebracht naar het nieuwe centrum in Nongo. Dat heeft een capaciteit van 72 bedden, wat een verbetering van de verschillende behandelingsniveaus mogelijk maakte, en men kon zich ook concentreren op vernieuwende manieren van patiëntenzorg, bijvoorbeeld patiëntendossiers lezen met behulp van een camera en het overbrengen van patiënten van een laagrisicozone naar een hoogrisicozone.

Goede opvolging van hiv/aids-behandelingen

De ebola-epidemie heeft ernstige gevolgen gehad voor Guineeërs die met hiv/aids besmet zijn en die levenslang ononderbroken behandelingen nodig hebben. Velen hebben hun behandeling stopgezet omdat ze niet naar de gezondheidscentra durfden te komen uit angst daar ebola op te lopen.

In Guinee komt hiv/aids vrij weinig voor (1,7% van de bevolking), maar momenteel wordt slechts een kwart van de hiv/aids-patiënten met antiretrovirale middelen behandeld.

In Matam runt AZG een instelling van tussenniveau. Die heeft enkele bedden voor eenvoudige gevallen. Daarnaast organiseren we ook opleidingen en begeleidingen in zes gezondheidscentra die naast hiv/aids-behandelingen ook andere basisgezondheidszorg aanbieden. In totaal verzorgt AZG een vijfde van het totale aantal hiv/aids-patiënten die in het land gediagnosticeerd zijn en verzorgd worden.

Op 29 december werd het officiële einde van de ebola-epidemie afgekondigd. Sinds het begin ervan, in maart 2014, werden er 3.804 besmettingen opgetekend. 2.536 van die mensen overleden, onder wie 110 zorgverleners.

Baby Nubia wordt vastgehouden door een verpleegster. Nubia is het laatste bekende geval van Ebola in Guinee. ©Sam Phelps/AZG
Baby Nubia wordt vastgehouden door een verpleegster. Nubia is het laatste bekende geval van Ebola in Guinee. © Sam Phelps/AZG

Getuigenis

Baby Nubia, de laatste patiënt die in Guinee met ebola besmet raakte:

Niemand had verwacht dat een baby die met een ebolabesmetting werd geboren zou overleven. Geen enkele baby die door een geïnfecteerde moeder op de wereld was gezet, had langer dan enkele uren geleefd. De statistieken zaten niet mee en het was een enorme uitdaging om een pasgeborene in de isolatiezone te verzorgen terwijl je beschermende kledij draagt, maar het medische team was vastbesloten dit kind te redden. Nubia kreeg twee nieuwe experimentele medicijnen toegediend en langzaam maar zeker verbeterde haar toestand. Een maand later bleek uit tests dat ze het virus overwonnen had en op 28 november mocht ze het centrum verlaten.