Open the menu

Epidemioloog

Als epidemioloog kan je worden ingezet voor epidemiologisch toezicht, de evaluatie van programma’s of epidemiologie op het terrein.
In geval van epidemiologisch toezicht stel je relevante en gevalideerde gegevens ter beschikking. Je zorgt ervoor dat de indicatoren besproken worden in het medisch team en informeert over de operationele beslissingen. Verder pas je de gegevensverzameling en -analyse aan wanneer projectactiviteiten bijgestuurd worden.

Bij de evaluatie van programma’s beoordeel je de werking van projecten. Je doet aanbevelingen voor operationeel onderzoek (vooral met gebruik van programmagegevens, vooronderzoeken komen minder vaak voor) om nieuwe tools (geneesmiddelen, laboratoriumtests, ...) of nieuwe operationele strategieën te evalueren.

Op het gebied van epidemiologie sta je in voor de initiële evaluatie wanneer er een vermoedelijke uitbraak is en zorg je ervoor dat de systemen voor epidemiologisch toezicht opgesteld zijn om informatie te leveren voor operationele beslissingen tijdens uitbraken en andere noodprogramma's. Indien aangegeven, zal je ook betrokken worden bij onderzoeken om operationele beslissingen te sturen.

Vereisten

Diploma algemene geneeskunde of een paramedisch diploma met:

  • Master in de Gezondheidswetenschappen, met relevante beroepservaring in epidemiologie, of
  • Een MSc in epidemiologie, of
  • Een doctoraat in epidemiologie
  • Ervaring op het terrein is een grote troef

duur van een missie

  • 12 maanden