Open the menu

Waarom maakt Artsen Zonder Grenzen geen deel uit van het Consortium 12-12?

Artsen Zonder Grenzen maakt geen deel uit van het Consortium 12-12, de groep van zes organisaties die samen geld inzamelen voor verschillende humanitaire noodsituaties.

We vinden dat voor de autonomie van onze hulpverlening, onze onafhankelijkheid en onze onpartijdigheid, ook onze fondsenwerving autonoom moet gebeuren. We kunnen slechts geld inzamelen wanneer dat strookt met onze hulpverlening.

Daarnaast wil Artsen Zonder Grenzen schenkers de keuze laten om het soort hulp van hun voorkeur te steunen.

Het werk van Artsen Zonder Grenzen wordt gefinancierd door ons noodhulpfonds, dat ons toelaat onmiddellijk hulp te bieden aan alle slachtoffers van humanitaire noodsituaties, zonder eerst inzamelacties te moeten organiseren.